Abrir menu principal

UESPWiki β

Shivering:Factions D

Shivering Isles: Factions(Redirecionado de Shivering:Dementia Faction)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


New Factions

Deepwallow Citizen

This faction contains all the residents of Deepwallow.

Information
Editor Id SEDeepwallowFaction
Form Id 0001557c
Flags HiddenFromPC
Relationships
Related Faction Disposition Boost
Prey creatures +50
Members
Name Rank
Beelei n/a
Dulphumph gro-Urgash n/a
Erver Devani n/a

Dementia Faction

Contains all the demented residents of the Shivering Isles.

Information
Editor Id SEDementiaFaction
Form Id 0001ad46
Flags HiddenFromPC
Members
Name Rank
Ahjazda n/a
Alyssa n/a
Anya Herrick n/a
Arctus n/a
Atrabhi n/a
Beelei n/a
Bhisha n/a
Bolwing n/a
Brithaur n/a
Caldana Monrius n/a
Cindanwe n/a
Cutter n/a
Members
Name Rank
Dredhwen n/a
Dulphumph gro-Urgash n/a
Earil n/a
Erver Devani n/a
Gloorolros n/a
Herdir n/a
Hirrus Clutumnus n/a
Horkvir Bear-Arm n/a
Jastira Nanus n/a
Jayred Ice-Veins n/a
J'zidzo n/a
Kishashi n/a
Members
Name Rank
Kithlan n/a
Ma'zaddha n/a
Muurine n/a
Ranarr-Jo n/a
Relan n/a
Relmyna Verenim n/a
Sickly Bernice n/a
Syl n/a
Una Armina n/a
Urul gro-Agamph n/a
Ushnar gro-Shadborgob n/a
Yngvar Doom-Sayer n/a

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z